Skip to main content

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Ông có thể chia sẻ về những thành tựu trong thu hút đầu tư của tinh Tây Ninh trong 5 năm gần đây?

– Trong thời gian qua, Tây Ninh có trên 1.100 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh với số vốn khoảng 14 tỉ USD, trong đó đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 65%, đầu tư trong nước chiếm 35%. Đặc biệt là 5 năm trở lại đây, chúng tôi có nhiều dự án lớn thu hút vốn đầu tư, có khoảng 380 dự án, chiếm 35% số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với số vốn khoảng 6,5 tỉ USD, chiếm khoảng 45% tổng số vốn đầu tư trong địa bàn tỉnh.

Những thuận lợi  nào trong việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào tỉnh?– Tây Ninh có một số thuận lợi trong thu hút đầu tư nhờ nằm trong địa bàn kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam, gần TPHCM và Bình Dương là 2 cái địa bàn rất quan trọng về phát triển công nghiệp. Tây Ninh có thuận lợi về khí hậu tương đối ổn định, không bị mưa bão, đặc biệt là bão lũ. Mặt khác, tỉnh có vùng bức xạ nhiệt rất cao, nên rất thuận lợi cho phát triển năng lượng mặt trời; có một nguồn nước ngọt rất  lớn để cung cấp cho Tây Ninh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, cũng như phục vụ cho các tỉnh TPHCM, Long An. 

Tây Ninh có 3 cửa khẩu quốc tế, trong đó cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng của cả nước. Chúng tôi có núi Bà Đen là núi cao nhất Đông Nam Bộ, nơi đây có cảnh quan, khí hậu rất mát mẻ có thể phát triển du lịch sinh thái rất thuận lợi… Những đặc điểm đó tạo ra thế và lực mới để chúng tôi xác định tiềm năng phát triển du lịch, công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp trong thời gian qua và cũng là tiềm năng để chúng tôi phát triển trong thời gian tới.Chủ trương của tỉnh trong việc thu hút đầu tư trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo như thế nào thưa ông?

– Chúng tôi sẽ tập trung về cải cách hành chính, trong đó tập trung về cải cách thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn thành hướng dẫn về quy trình đầu tư cho từng loại hình đầu tư, có nghĩa là khi nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Tây Ninh thì chỉ cần nhìn vào hướng dẫn của quy trình sẽ biết làm gì, làm như thế nào.

Tỉnh đã cụ thể hóa về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho từng địa bàn, từng lĩnh vực để nhà đầu tư khi đầu tư vô ngành, lĩnh vực ở địa phương nào thì sẽ biết được những ưu đãi như thế nào.Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tập trung những định hướng lớn: Phát triển công nghiệp; phát triển du lịch, đưa khu du lịch quốc gia núi Bà Đen theo đúng định hướng quy hoạch mà Chính phủ đã phê duyệt, tập trung phát triển du lịch lịch sử cũng như du lịch sinh thái Hồ Dầu Tiếng cũng như Trung ương Cục miền Nam; đẩy mạnh phát triển mạnh mẽ chuỗi nông nghiệp. Ngoài ra, để hỗ trợ cho phát triển về công nghiệp, thương mại dịch vụ, đô thị, nông nghiệp thì chúng tôi cũng đang phát triển những khu đô thị mới để tạo những nơi đáng sống, để cho người dân trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đến với Tây Ninh có thể sống và làm việc ở Tây Ninh.Ông có kỳ vọng gì trong năm mới 2023 về thu hút đầu tư của tỉnh?

– Tây Ninh là sẽ đẩy mạnh phát triển cao tốc, đặc biệt là cao tốc TPHCM – Mộc Bài và cao tốc Gò Dầu – Tây Ninh, hiện nay cơ bản đã định hình và chúng tôi sẽ hoàn chỉnh để triển khai. Chúng tôi sẽ xin Thủ tướng Chính phủ để phát triển 1 cảng hàng không, đồng thời xin cơ chế đặc thù cũng như hoàn chỉnh đồ án quy hoạch khu đại công nghiệp thương mại dịch vụ đô thị Mộc Bài.

Nếu các nội dung này chúng tôi định hình hoàn chỉnh sẽ là thế và lực mới cho Tây Ninh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chúng tôi kỳ vọng, nếu những định hướng của tỉnh đã định hình thì Tây Ninh sẽ khoác lên cho mình 1 tấm áo mới và động lực mới để Tây Ninh phát triển trong thời gian tới.