Skip to main content

Quảng Nam đã giải ngân 100% tiền hỗ trợ thuê nhà đến người lao động

Tỉnh Quảng Nam đã giải ngân xong hơn 15 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đến gần 29 nghìn người lao động.

Ngày 13/9, ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho hay, đến nay, tỉnh Quảng Nam đã kết thúc giải ngân và chi trả tiền đến 100% người lao động được hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đã gần 29.000 lượt người lao động tại 571 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận hỗ trợ với số tiền 15,5 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Nam đã chi trả đến 100% số người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh minh họa).

Để thực hiện việc chi trả theo đúng tiến độ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 4 hội nghị trực tuyến để triển khai, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, địa phương; chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các hội nghị để triển khai, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại các địa phương, doanh nghiệp.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kịp thời và có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.Bên cạnh đó, quá trình thực hiện chính sách đã được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh; có sự phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kịp thời của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quí Quý cũng chia sẻ, thời gian đầu, do đa số doanh nghiệp không kịp thời lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng mà để gộp 2 hoặc 3 tháng mới trình phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ một lần nên tiến độ thực hiện chính sách còn chậm.

Ngoài ra, một số địa phương chưa kịp thời thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ khi đã nhận được thủ tục, hồ sơ đầy đủ của doanh nghiệp, còn có tâm lý chờ có nhiều hồ sơ để trình phê duyệt, dẫn tới thời gian đầu, tỷ lệ người lao động đã chi hỗ trợ và số tiền đã chi còn thấp so với số lao động và số tiền theo quyết định phê duyệt.Công Bính