Skip to main content

Hải Dương: Đã thống nhất lịch tựu trường cho học sinh các cấp, riêng lớp 1 đi học sớm hơn

Sáng 17.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh Hải Dương sẽ tựu trường vào ngày 29.8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22.8, trước khai giảng năm học mới 2 tuần.

Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Ngày khai giảng được thống nhất trong toàn tỉnh, vào ngày 5.9.2022.

Cũng theo khung kế hoạch này, học kỳ I của bậc học mầm non sẽ kết thúc trước ngày 6.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 26.5.2023. 

Học kỳ I của cấp tiểu học sẽ kết thúc trước ngày 10.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.Học kỳ I của cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc trước ngày 7.1.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 20.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 27.5.2023.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2023; hoàn thành tuyển sinh lớp 1 trước ngày 24.7.2023; lớp 6 và lớp 10 THPT trước ngày 31.7.2023.

Lịch thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 10 và lớp 12 giáo dục thường xuyên trước ngày 11.1.2023; lớp 12 THPT trước ngày 19.10.2022; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trước ngày 21.9.2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, ᴅịᴄʜ bệnh và chỉ đạo bố trí học bù.