Skip to main content

Đà Lạt đề nghị không xem xét dự áɴ Robin Hill

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho rằng Công ty TNHH BĐS Nhà Vui đề xuất dự áɴ Khu căn hộ cao cấp Robin Hill cao 12 tầng là chưa phù hợp với Quyết định số 704/QĐ-TTg.

UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản số 5170 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo về việc Công ty TNHH MTV Bất động sản Nhà Vui đề xuất đầu tư dự áɴ Khu căn hộ cao cấp Robin Hill (dự áɴ Robin Hill) tại đường Đống Đa, phường 3.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, quy mô dự áɴ trên ᴅɪệɴ tích 1,1 ha (đã nhận chuyển nhượng đất từ các hộ dân được khoảng 70% ᴅɪệɴ tích dự án) với tầng cao khoảng 12 tầng, mật độ xây dựng 70%.

UBND TP Đà Lạt hoan nghênh đề xuất đầu tư dự áɴ của Công ty TNHH MTV Bất động sản Nhà Vui. Tuy nhiên, việc đầu tư dự áɴ phải phù hợp quy hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trong đó, theo Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì địa điểm thực hiện dự áɴ được xác định là đất du lịch hỗn hợp.Còn căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà lạt được phê duyệt tại Quyết định số 1409 ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì vị trí đề xuất dự áɴ thuộc phạm vi quy hoạch đất nông nghiệp.

Đối với quy mô dự áɴ với số tầng cao theo đề xuất 12 tầng là chưa phù hợp với Quyết định số 704/QĐ-TTg (trong đó số tầng cao 3-5 tầng, mật độ xây dựng 50-70%).

 Một góc TP Đà Lạt.

Về quy hoạch phân khu, vị trí lô đất nằm trong kế hoạch lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của tỉnh và được xác định là phân khu Khu vực đường Triệu Việt Vương – An Bình – Đống Đa (Khu D2). UBND thành phố Đà Lạt giao Ban Quản lý dự áɴ đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt làm chủ đầu tư thực hiện quy hoạch.Nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu Khu D2 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 781 ngày 26/3/2021 với ᴅɪệɴ tích quy hoạch là 72h a. Đến nay Ban Quản lý dự áɴ đầu tư xây dựng đang hoàn thiện đồ áɴ quy hoạch để trình duyệt.

Do đó quy hoạch phân khu Khu D2 là cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết và dự áɴ đầu tư theo quy định. Đến nay quy hoạch phân khu D2 chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để lập các dự áɴ đầu tư, kể cả Khu căn hộ cao cấp Robin Hill theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Bất động sản Nhà Vui.

Ngoài ra, tại khu vực quy hoạch phân khu D2 trước đây cũng có trường hợp kiến nghị lập quy hoạch chi tiết và dự áɴ đầu tư. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 5986 ngày 20/8/2021 với nội dung không thống nhất.Lý do được đưa ra là “khu vực đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết hiện nay UBND TP đang tổ chức lập quy hoạch phân khu Khu D2. Việc quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực này thực hiện theo đồ áɴ quy hoạch phân khu được phê duyệt”.

Bên cạnh đó việc đề xuất dự áɴ Robin Hill của Công ty TNHH MTV Bất động sản Nhà Vui không nằm trong danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025.

Do đó việc công ty xin đề xuất đầu tư dự áɴ Robin Hill là chưa có cơ sở để xem xét.