Lâm đồng

Xung quanh đề xuất của Tập đoàn FLC về dự áɴ khu đô thị hơn 13.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng: Huyện Đức Trọng vừa kiến nghị gì?

UBND huyện Đức Trọng vừa kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín để triển khai dự áɴ Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Ngày 21/6/2022, UBND huyện Đức Trọng phát đi Báo cáo số 290/BC-UBND về việc cập nhật tình hình triển khai các dự áɴ, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Đức Trọng. Báo cáo cập nhật tính đến ngày 20/6/2022.

Ảnh minh họa 

UBND huyện Đức Trọng cho biết, quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 với tổng ᴅɪệɴ tích là 153,65ha.

Trong đó có 44,294 ha đất ở; 6,397 ha đất công trình công cộng ᴅịᴄʜ vụ đô thị; 4,5199 ha đất công cộng đơn vị ở; 24,837 ha đất cây xanh – thể dục thể thao; 6,334 ha đất mặt nước và 67,267ha đất giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi đồ áɴ quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND thị trấn Liên Nghĩa quản lý chặt chẽ tại khu vực quy hoạch, hạn chế tối đa việc xây dựng, chuyển mục đích, mở đường không phù hợp với quy hoạch,…


Đồng thời, UBND huyện cũng đã phê duyệt Quy định quản lý theo đồ áɴ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 26/6/2020; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán cắm mốc quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 02/11/2020.

Dự áɴ Khu đô thị Nam sông Đa Nhim thuộc danh mục các dự áɴ đầu tư cần thu hồi đất và cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 10/12/2020.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, hiện nay UBND tỉnh, các sở ngành đang xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Nói về các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan, UBND huyện Đức Trọng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước tại khu vực thực hiện dự áɴ, quản lý chặt chẽ khu vực quy hoạch được duyệt, hạn chế tối đa việc xây dựng, chuyển mục đích, mở đường không phù hợp với quy hoạch, phối hợp trong công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng…


Song song với đó, UBND huyện cũng đề nghị UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng đôn đốc thực hiện đẩy nhanh tiến độ về các hồ sơ, thủ tục liên quan; hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín để triển khai.

Tập đoàn FLC lấy tiền từ đâu để làm dự áɴ hơn 13.000 tỷ đồng?

Trước đó ngày 13/4/2022, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 749/STC-ĐT về việc năng lực tài chính dự áɴ Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, dự áɴ Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có địa điểm thực hiện tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Dự áɴ có tổng mức đầu tư 13.587.198 triệu đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 2.470.879 triệu đồng và vốn huy động 11.116.319 triệu đồng.

Dự áɴ có ᴅɪệɴ tích sử dụng đất 153,65 ha, với tiến độ thực hiện tư năm 2022 đến năm 2027.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định Công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự áɴ là 2.038.080 triệu đồng (=13.587.198 triệu đồng x 20%).


Tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020 là 13.424.907 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm định chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Long Biên – Hà Nội có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034/CKTD-MSB (có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2024).

Qua đó, ngân hàng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với số tiền không vượt quá 11.116.319 triệu đồng để thực hiện dự áɴ Khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nếu công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng.

Back to top button
Close