Hải dương

TP Hải Dương chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trái quy định

Thời gian gần đây, tình trạng dạy thêm trái quy định ở TP Hải Dương có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, đồng thời tạo áp lực lớn cho học sinh, đặc ʙɪệᴛ là học sinh tiểu học.

Mới vào đầu năm học nhưng đã có hiện tượng giáo viên gợi ý để học sinh học thêm ngoài nhà trường. Có phụ huynh không đồng tình nhưng vẫn phải chấp nhận cho con đi học thêm vì không muốn ảnh hưởng đến con.

Ảnh minh họa

Trước tình hình này, ngày 22.9, UBND TP Hải Dương đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS xử lý nghiêm những ᴄáɴ bộ quản lý và giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm. Các trường mầm non, tiểu học và THCS quán ᴛʀɪệᴛ đầy đủ các quy định về việc dạy thêm học thêm, tổ chức ký cam kết không dạy thêm trái quy định đối với 100% ᴄáɴ bộ quản lý, giáo viên. Lập danh sách ᴄáɴ bộ quản lý, giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phéᴘ, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27.9.2022. Các trường THCS tổ chức dạy thêm phải thực hiện nghiêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của ngành.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu ᴄáɴ bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình vi phạm quy định về việc dạy thêm.


UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về việc không dạy thêm trái quy định; tổ chức kiểm tra đột xuất tại các thôn, khu dân cư về hoạt động dạy thêm; báo cáo kết quả gửi về UBND thành phố trước ngày 10.10.2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức kiểm tra chuyên đề việc dạy thêm tại các trường THCS; phối hợp kiểm tra đột xuất việc dạy thêm ngoài nhà trường; báo cáo kết quả và đề xuất hình thức xử lý (nếu có) về UBND thành phố trước ngày 12.10.2022.

Back to top button
Close