Lâm đồng

Lâm Đồng chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh, trong thời gian qua, tại một số trạm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 19/1/2023 đã phát văn bản đến Sở Giao thông – Vận tải về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Văn bản này do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký, cho biết: “Theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua, tại một số trạm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh còn xảy ra hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn trong hoạt động kiểm định xe cơ giới”.

Trước phản ánh này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm; thực hiện các giải pháp, biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót và nâng cao chất lượng công tác tại các đơn vị đăng kiểm; xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các vi phạm (nếu có) của đăng kiểm viên và xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong đơn vị.


Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông – Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các đơn vị đăng kiểm thực hiện công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định; bố trí đầy đủ đăng kiểm viên để thực hiện các công đoạn trong dây chuyền kiểm định theo quy định; tuân thủ đúng quy trình, quy định, hướng dẫn chuyên ngành trong công tác đăng kiểm xe cơ giới; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông.

Back to top button
Close