Hải dương

Lần đầu tiên Kinh Môn hỗ trợ giá giống, phân bón hữu cơ cải tạo đất gieo cấy 2 giống lúa

Vụ xuân năm 2022, thị xã Kinh Môn hỗ trợ giá giống và phân bón hữu cơ để cải tạo đất cho các hộ gieo cấy 2 giống lúa VNR20 và Đài thơm số 8.

Theo đó, thị xã hỗ trợ 1 kg thóc giống/sào (tương đương từ 35.000-37.000 đồng/kg) và 54.200 đồng tiền phân bón/sào đối với 2 giống lúa trên nếu các hộ quy vùng được từ 20 ha/vùng trở lên. Đây là năm đầu tiên Kinh Môn thực hiện sự hỗ trợ này.

Ảnh minh họa

Việc hỗ trợ sẽ thúc đẩy các hộ quy vùng, tạo thuận lợi về chăm bón, tưới nước trong sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thị xã Kinh Môn yêu cầu các phường, xã chủ động tuyên truyền để người dân nắm được chính sách hỗ trợ; HTX ᴅịᴄʜ vụ nông nghiệp tổng hợp số lượng giống, phân bón và ᴅɪệɴ tích quy vùng gửi về thị xã.

Hải Dương: Nông dân thu lãi từ 100 – 150 triệu đồng/ha na vụ đông

So với na chính vụ, dù sản lượng chỉ bằng một nửa nhưng giá ʙáɴ na vụ đông cao gấp đôi. Hiện thương lái thu ᴍᴜᴀ từ 18.000 – 25.000 đồng/kg.

Na vụ đông được bọc từng quả để hạn chế tác động của thời tiết đến mẫu mã, chất lượng


Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Bến Tắm (Chí Linh), na vụ đông đang cho thu hoạch, sản lượng đạt từ 5-7 tấn/ha (tương đương năm trước). Do ảnh hưởng của ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 nên giá na giảm từ 10.000-15.000 đồng/kg so với vụ đông năm trước nhưng tiêu thụ vẫn thuận lợi. Nông dân thu lãi từ 100 – 150 triệu đồng/ha trồng na.

Phường Bến Tắm có khoảng 200 ha trồng na, nhiều nhất TP Chí Linh. Na được trồng ở phường Bến Tắm có chất lượng ngon ngọt hơn những vùng khác và được lựa chọn là sản phẩm OCOP 3 sao. Hội Nông dân phường đang có kế hoạch xây dựng vùng trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cấp lên sản phẩm OCOP 4 sao vào năm 2022.

Back to top button
Close