Quảng Nam

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17.9 đến ngày 23.9.2022

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/09/2022 đến ngày 23/09/2022 với nội dung như sau:

Ảnh minh họa

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự áɴ đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 17/9/2022 (6h00 – 8h30)

Trạm Kỳ Hà 2

Ngày 17/9/2022 (9h00 – 11h30)

Trạm Tam Mỹ Đông 2

Ngày 20/9/2022 (6h00 – 9h00)

Trạm Tam Xuân 4-2

Ngày 21/9/2022 (06h00-06h30 và 13h00-13h30)

Trạm Đập Chính Phú Ninh, Đập Tràn Phú Ninh, Nhà máy nước Tam Hiệp xã Tam Xuân 2

Ngày 22/9/2022 (6h00 – 9h00)

Trạm Tam Anh 4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 17/9/2022 (7h00 – 16h00)

Thôn Phú Đông xã Tam Phú

Ngày 17/9/2022 (7h00 – 10h30)

Đường Trưng Nữ Vương và Đường Nguyễn Chí Thanh phường Tân Thạnh

Ngày 17/9/2022 (8h00 – 10h00)


Văn phòng PCBL, Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/9/2022 (13h30 – 16h00)

Tổ 5-KP 8 phường An Sơn

Ngày 19/9/2022 (7h00 – 11h00)

KP Phương Hòa Nam  phường Hòa Thuận

Ngày 19/9/2022 (13h00 – 16h30)

Công ty Phước Toàn KCN Trường Xuân

Ngày 20/9/2022 (06h00-06h30)

Khối phố 1, 2, 5 phường An Xuân; KP Mỹ An, Mỹ Nam  Phường An Mỹ

Ngày 20/9/2022 (6h30 – 16h00)

Thôn Tỉnh Thủy xã Tam Thanh

Ngày 20/9/2022 (7h30 – 11h30)

KP Xuân Nam phường Trường Xuân

Ngày 21/9/2022 (06h00-06h30 và 13h00-13h30)

Xã Tam Ngọc; phường Trường Xuân; Trung tâm giống cá rô phi xã Tam Ngọc

Ngày 22/9/2022 (7h30 – 10h00)

KDC N14 phường An Sơn

Ngày 22/9/2022 (13h30 – 16h00)

KDC Nguyễn Hoàng, KP 5 phường An Sơn

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 17/9/2022 (7h00 – 11h00)

Trạm thôn 5 xã Tiên Mỹ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 21/9/2022 (06h00-06h30 và 13h00-13h30)

Trạm Trung Đàn, Tam Thái 2 xã Tam Đại

Ngày 21/9/2022 (7h30 – 9h15)

Trạm Ngọc Giáp xã Tam Dân

Ngày 21/9/2022 (9h30 – 11h15)

Trạm Tam Vinh 9

Ngày 21/9/2022 (13h30 – 16h00)

Trạm T6 TTHC Phú Ninh

Ngày 23/9/2022 (7h00 – 11h00)

Trạm Tam Phước 6


Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 18/9/2022 (5h00 – 17h30)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot

Ngày 20/9/2022 (8h30 – 12h00)

Trạm Ủy ban (cũ) huyện BTM

Ngày 20/9/2022 (13h00 – 16h00)

Trạm Số 3 thị trấn Trà My

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 17/9/2022 (07h0-07h30 và 11h30-12h00)

TTHC Nam Trà My, xã Trà Mai (trừ Trạm thôn 1 Trà Mai), Trà Tập

Ngày 17/9/2022 (7h00 – 12h00)

Xã Trà Cang; Trạm Thôn 1 Trà Mai, Trạm Khu san nền xã Trà Mai

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 17/9/2022 (6h00 – 16h30)

Một phần xã Bình Hải

Ngày 17/9/2022 (05h00-05h30 và 16h00-16h30)

Xã Bình Sa, Bình Hải.

Ngày 17/9/2022 (6h30 – 16h30)

Thôn Phương Tân, Vịnh Giang xã Bình Nam

Ngày 19/9/2022 (7h00 – 9h30)

Trạm Cao Ngạn

Ngày 19/9/2022 (13h00 – 15h30)

Trạm La Mật

Ngày 19/9/2022 (15h00 – 17h30)

Trạm May Bình Phương

Ngày 20/9/2022 (7h00 – 9h30)

Trạm OBS

Ngày 20/9/2022 (9h00 – 11h30)

Trạm GaPaDent

Ngày 20/9/2022 (13h00 – 15h30)

Trạm Kế Xuyên 3

Ngày 21/9/2022 (05h00-05h30 và 16h00-16h30)

Xã Bình Sa, Bình Nam, Bình Hải (trừ thôn Phước An, Đồng Trì)

Ngày 21/9/2022 (6h30 – 16h30)

Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 xã Bình Đào; thôn Phước An, thôn Đồng Trì xã Bình Hải


Ngày 21/9/2022 (7h00 – 9h30)

Trạm Tú Nghĩa 3

Ngày 21/9/2022 (9h30 – 12h00)

Trạm Tây Giang 2

Ngày 21/9/2022 (13h00 – 15h30)

Trạm Đồng Trì 2

Ngày 23/9/2022 (06h00-06h30 và 14h00-14h30)

Xã Bình Định Bắc (trừ thôn Xuân An), Bình Lãnh; Bình Quý (trừ thôn Quý Xuân)

Ngày 23/9/2022 (6h00 – 14h30)

Thôn Quý Xuân xã Bình Quý; xã Bình Định Nam; thôn Xuân An xã Bình Định Bắc

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 17/9/2022 (7h00 – 11h00)

Khối phố An Tây

Ngày 19/9/2022 (7h00 – 11h00)

Khối phố Bình An

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 20/9/2022 (06h00-06h30)

Trạm Tinh  Bột Sắn và Trạm Nan châu Tân Lợi

Ngày 19/9/2022 (7h00 – 10h00)

Thôn 6 Xã Hương An

Ngày 21/9/2022 (16h30-17h30)

Trạm Tinh Bột Sắn và Trạm Nan châu Tân Lợi

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 17/9/2022 (6h00 – 14h00)

Xã Phước Ninh, Quế Lâm.

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 18/9/2022 ( 05h30-07h00 và 16h00-17h30)

KP Long Xuyên, TT Nam Phước; Thôn Lang Châu Nam, Thôn 6A, Thôn Triều Châu xã Duy Phước; Xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên; Trạm Bơm Phước Mỹ, bệnh viện Bình An

Ngày 18/9/2022 (5h30 – 17h30)

KP Phước Xuyên, KP Phước Mỹ, KP Xuyên Tây, TT Nam Phước; Trạm Bơm Phước Mỹ, XN Giày da Duy Xuyên


Ngày 23/9/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Xã Duy Châu (trừ thôn Tân Thọ)

Ngày 23/9/2022 (6h00 – 17h00)

Trạm NLMT UCD, Trạm Gạch Duy Châu, Trạm Đập Vĩnh ᴛʀɪɴʜ, Trạm công ty Đồi Xanh; thôn Tân Thọ xã Duy Châu

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 18/9/2022 (4h30 – 17h00)

Công ty Cổ phần Cẩm Hà; Công ty TNHH Gia Dinh Việt Nam; Công ty TNHH Việt Lý Miền Trung; Công ty TNHH Đông Phương; Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực; Công ty TNHH Nguồn Lực Miền Trung; Công ty Cổ phần Đầu tư 559; Công ty TNHH nhà máy ʙɪᴀ HENIKEN Việt Nam – Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Con đường Xanh Quảng Nam, Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt; Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung; Công ty TNHH OKUDA Việt Nam; Công ty TNHH Initation Việt Nam; Công ty Cổ phần Thái Dương; Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai Miền Trung; Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam – Nhà máy nước KCN; Công ty Dệt lưới Hồng Hải; Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung – Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản; Công ty TNHH Điều Khiển Tự Động DenKen Việt Nam; Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa; Công ty TNHH gas miền Trung; Công ty TNHH Valley View Quảng Nam Industrial; Công ty TNHH Hydra Việt Nam; Công ty TNHH LAVERGNE Việt Nam; Công ty TNHH Premo Việt Nam; Công ty TNHH bao bì Hải Sơn Phúc; Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Kệ Kho Hàng BHD Việt Nam; Công ty Cổ phần nhựa miền Trung , Công ty TNHH MTV Nhựa INT , Công ty TNHH Kỹ thuật Song Khang; Công ty TNHH Khải Thiện, Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E; Công ty TNHH Việt Vương 2; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quảng Nam – Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam; Công ty Cổ phần Green Planet; Công Ty Cổ Phần BCG EVERGREEN; Công ty Cổ phần Cẩm Hà; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty giầy Rieker Việt Nam; Công ty TNHH may Minh Hoàng 2; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 4;); Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam và NLMT SUNDN; Công ty CP Hanacans chi nhánh Quảng Nam; Công ty TNHH Điện Khí Quốc Quang Việt Nam; Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thép Hùng Vĩ; NLMT BCG Ever 1; NLMT BCG Ever 2; NLMT BCG Ever 5; NLMT BGC Ever 6; NLMT BCG Ever 7; Công ty CP Đồng Tâm miền Trung; Công ty giầy Rieker Việt Nam; Công ty TNHH  Cheng Shing Piston; Công ty TNHH thực phẩm Quang Hiếu; Công ty TNHH nhà máy ʙɪᴀ HENIKEN Việt Nam – Quảng Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh; Công ty TNHH Tân Nam Ngọc; Công ty TNHH LOGO Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Dewoo; Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung; Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn miền Trung; Công ty Cổ phần nhựa miền Trung; Công ty TNHH Hasegawa Việt Nam; Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ; Công ty CP Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt; Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung; Chi nhánh Công ty TNHH Cana Young – Đà Nẵng , Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva.


Ngày 18/9/2022 (05h00-07h30)

Khối phố Ngân Hà phường Điện Ngọc, Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Tứ Câu), Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm xử lý nước thải), Khu dân cư 2A phường Điện Ngọc, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (Cầu ĐH7), Thôn Bồ Mưng 1 xã Điện Thắng Bắc, Công ty CP giống nông lâm nghiệp Quảng Nam; Thôn Thanh Quýt 2, 6 xã Điện Thắng Trung;  một phần Thôn viêm Tây 2, 3, thôn Bồ Mưng 1, 2, 3 xã Điện Thắng Bắc; Trung tâm viễn thông 3 – Bưu điện Điện Thắng; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn- Xây Dựng & Đầu Tư Quang Nguyễn- Chi Nhánh Quảng Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Tâm Quang Nguyễn.

Ngày 18/9/2022 (7h30 – 17h00)

Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm văn phòng và xử lý nước thải); Chi cục Hải quan Quảng Nam (tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc); Khối phố Ngân Hà phường Điện Ngọc; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Tứ Câu); Khu dân cư 2A phường Điện Ngọc


Ngày 18/9/2022 (5h30 – 17h30)

Xã Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang

Ngày 19/9/2022 (06h30-07h00)

Thôn Hà Đông, Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà; Thôn 2 Thái Sơn, Thôn Xuân Diệm, Thôn Thái Cẩm, Thôn 5 Châu Bí xã Điện Tiến, Thôn 8 xã Điện Hồng; Thôn Đức Ký Bắc xã Điện Thọ; Công ty TNHH MTV KTTL Đà Nẵng (trạm bơm Bích Bắc); Công ty TNHH may mặc Châu Hoà; Công ty CP Đồng Tổ; Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh (nhà máy Điện Tiến); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây Dựng Hội An (nhà máy gạch Điện Bàn); Công ty TNHH Ninh Hoà (nhà máy gạch); Công ty CP Thái Tuấn; Công Ty TNHH Thương Mại ᴅịᴄʜ Vụ Và Sản Xuất Nguyễn Duy; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Văn T1+ T2); Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bồ Bồ; Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Kỷ Thuật C.H.K; Công ty TNHH công nghệ vật liệu Thịnh Miền Trung

Ngày 19/9/2022 (05h00-06h30 và 16h00-17h30)

Khối Hà My đông B, Hà My Đông A, Hà Quảng Bắc, Hà Quảng Tây, Hà Quảng Đông Phường Điện Dương

Ngày 19/9/2022 (5h00 – 17h30)

Một Phần phường Điện Ngọc; Khối Hà Quảng Gia phường Điện Dương;  Trạm Bàu Sen, Hà Nha, Bơm Hà Gia.


Ngày 20/9/2022 (6h30 – 16h30)

Thôn Xuân Kỳ xã Điện Quang

Ngày 21/9/2022 (7h00 – 16h30)

Thôn Bảo An xã Điện Quang

Ngày 23/9/2022 (6h00-06h30)

Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia); Công ty TNHH Thiện Hoàng; Cơ sở SX nước đá Hà Phùng; Công ty TNHH Woochang Việt Nam; DNTN Hòa Thắng; Công ty CP chăn nuôi Miền Trung; Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng); Thôn An Tự, Phong Lục Tây; Thanh Tú xã Điện Thắng Nam; Thôn Thanh Quýt 1, 3, 4, 5, 6 xã Điện Thắng Trung; Một phần thôn Hà Tây 2 xã Điện Hòa; Công ty Giống gia cầm Lương Mỹ, Kho dự trữ Điện Bàn; NLMT Cường Đông Phong, NLMT HPD, NLMT Trường An, Công ty TNHH MTV Lụa Việt; Công ty CP bao bì Hoà Thọ Quảng Đà, Lê Thị Minh Anh, Xí Nghiệp Than Nam Ngãi – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Than Miền Trung

Ngày 23/9/2022 (06h00-12h00)

Khối 1, Khối 4, Khối 6 Phường Vĩnh Điện; Khối Nhất Giáp, Khối Phong Nhất, Khối Nhất Đông Liên, một phần khối Ngọc Tâm, Ngọc Tam phường Điện An; Thôn Phong Lục Nam xã Điện Thắng Nam; Thôn Hạ Nông Đông, Hạ Nông Tây, Hạ Nông Trung, Hạ Nông Nam xã Điện Phước; Trạm bơm HTX Điện Phước 1, trạm bơm HTX Điện Phước 2, Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn (trạm bơm Đông Hồ)


Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 17/9/2022 (6h00-07h30 và 13h30-14h30)

Một phần thôn Trảng Suối, Đồng Nà, Trà Quế xã Cẩm Hà (trừ Trạm Trà Quế)

Ngày 17/9/2022 (6h00 – 14h30)

Trạm Trà Quế

Ngày 20/9/2022 (7h00 – 11h30)

Một phần thôn Võng Nhi xã Câm Thanh

Ngày 20/9/2022 (13h00 – 17h00)

Một phần khối Thanh Nam Phường Cẩm Châu

Ngày 21/9/2022 (7h30 – 10h00)

Một phần khối Tân Thành Phường Cẩm An

Ngày 21/9/2022 (10h00 – 12h00)

Một phần khối Thịnh Mỹ Phường Cẩm An

Ngày 21/9/2022 (13h30 – 16h00)

Một phần khối Thịnh Mỹ Phường Cẩm An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 21/9/2022 (7h00 – 16h00)

Trạm Bơm Thuận Mỹ 2, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Phú Phong 2

Ngày 23/9/2022 (7h00 – 12h00)

Trạm Hòa Hữu Tây, Đại Hồng 4, Suối Lấm, Trang trại chăn nuôi Đại Sơn, xã Đại Sơn

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 19/9/2022 (7h00 – 11h00)

Trạm BTS Pà Dấu

Ngày 20/9/2022 (7h00 – 9h00)

Trạm  A Bát 2

Ngày 20/9/2022 (9h00 – 11h00)

Trạm  A Bát 1

Ngày 20/9/2022 (13h30 – 17h00)

Trạm  La Bơ A. La Bơ B2, La Bơ B1

Ngày 21/9/2022 (7h00 – 11h00)

Trạm Đắc Pênh


Ngày 22/9/2022 (7h00 – 11h00)

Trạm KKTCK Nam Giang, Hải Quan

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 19/9/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Xã A Ting, Xã Ba, Xã Tư

Ngày 19/9/2022 (5h00 – 16h00)

Xã Zơ Ngây

Ngày 22/9/2022 (5h00-6h00 và 16h30-17h30)

Huyện Đông Giang (trừ xã Kà Dăng; Thôn Pachepalanh, Làng TNLN xã Mà cooi, Trạm T4 Za Hung, khu du lịch Hang Gợp)

Ngày 22/9/2022 (5h00 – 17h30)

Thôn Pachepalanh, Làng TNLN xã Mà cooi, Trạm T4 Za Hung, khu du lịch Hang Gợp

Ngày 23/9/2022 (16h00-17h00)

Xã Mà Cooi, Thủy điện A Vương, khu du lịch Hang Gợp

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 20/9/2022 (7h30 – 11h00)

Thôn A Pát xã BLa hee

Ngày 22/9/2022 (05h00-6h00 và 16h30-17h30)

Huyện Tây Giang

Ngày 23/9/2022 (16h00-17h00)

Xã Dang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về ᴅịᴄʜ vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của khách hàng.


Back to top button
Close