Hải dương

Bắc Giang rót gần 1.500 tỷ đồng xây cầu Đông Việt nối tỉnh Hải Dương

Điểm đầu của dự áɴ giao với đường ĐH.5B thuộc địa phận xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; điểm cuối kết nối với đường quy hoạch thuộc địa phận xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Dự áɴ xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có tổng chiều dài 8,59 km, trong đó phần đường dẫn lên cầu hai bên dài khoảng 7,86 km, công trình cầu Đồng Việt dài khoảng 731,2m. Điểm đầu (Km0 00) của dự áɴ giao với đường ĐH.5B tại Km0 754,51 thuộc địa phận xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng. Điểm cuối (Km8 590) kết nối với đường quy hoạch thuộc địa phận xã Hưng Đạo, TP Chí Linh (Hải Dương).

Vị trí dự áɴ xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu nối Bắc Giang và Hải Dương.

Dự áɴ được triển khai thi công trong 03 năm từ năm 2022 đến năm 2025 do Ban Quản lý dự áɴ Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và trái phiếu Chính quyền địa phương.

Dự áɴ xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có tổng chiều dài 8,59 km


Thông qua việc triển khai dự áɴ nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương khu vực phía Đông – Nam của tỉnh Bắc Giang; khắc phục tình trạng đi lại khó khăn cho Nhân dân trong vùng; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Quản lý dự áɴ Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Back to top button
Close