Skip to main content

Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự áɴ Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên

Sáng 9/8, UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự áɴ Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên (đợt 1) đối với 6 hộ dân thường trú tại phường Tích Sơn đang sử dụng đất ở khu Cầu Quế xã Định Trung.

Chỉ đạo buổi cưỡng chế có ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên; các ông: Lê Anh Tân, Đào Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số phường có liên quan đến dự áɴ và lực lượng chức năng.

Dự áɴ Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Dự áɴ có tổng ᴅɪệɴ tích 16,03ha, trong đó trên 13 ha đã được phê duyệt phương áɴ bồi thường GPMB, liên quan đến các hộ dân thuộc 4 xã, phường: Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn và xã Định Trung.UBND thành phố Vĩnh Yên đã giao Ban Quản lý dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tạo mặt bằng sạch để thực hiện dự áɴ. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên, các đơn vị liên quan, UBND phường Tích Sơn, UBND xã Định Trung, UBND phường Liên Bảo, UBND phường Đống Đa tiến hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phần ᴅɪệɴ tích đất thu hồi phục vụ dự áɴ.

Lực lượng chức năng nghe công bố quyết định cưỡng chế

Quá trình thực hiện dự áɴ, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, nhất là thực hiện công khai quy hoạch, tổ chức đối thoại, tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng; thành lập các tổ tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có đất thu hồi tại dự áɴ… Đến nay, có 142/277 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, với ᴅɪệɴ tích 6,73 ha, còn 135 hộ chưa nhận tiền về đất và chưa bàn giao mặt bằng.Bên cạnh đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo BQL Dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chi trả tiền bồi thường cho các hộ nhiều lần. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương áɴ được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho nhà nước thực hiện dự áɴ.

Các ngày 25/8/2021, 20/6/2022 UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định 2370/QĐ-UBND và Quyết định 1557/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 109 hộ dân tại dự áɴ. Trong quá trình Ban thực hiện cưỡng chế tuyên truyền, vận động, giải thích chế độ, chính sách đã có 30 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, còn 79 hộ không nhận tiền bồi thường, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của nhà nước. 

Buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn nghiêm túc

Chỉ đạo buổi cưỡng chế có ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên; các ông: Lê Anh Tân, Đào Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số phường có liên quan đến dự áɴ và lực lượng chức năng.

Dự áɴ Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 30/12/2016. Dự áɴ có tổng ᴅɪệɴ tích 16,03ha, trong đó trên 13 ha đã được phê duyệt phương áɴ bồi thường GPMB, liên quan đến các hộ dân thuộc 4 xã, phường: Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn và xã Định Trung.UBND thành phố Vĩnh Yên đã giao Ban Quản lý dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tạo mặt bằng sạch để thực hiện dự áɴ. Đồng thời, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên, các đơn vị liên quan, UBND phường Tích Sơn, UBND xã Định Trung, UBND phường Liên Bảo, UBND phường Đống Đa tiến hành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phần ᴅɪệɴ tích đất thu hồi phục vụ dự áɴ.

Lực lượng chức năng nghe công bố quyết định cưỡng chế

Quá trình thực hiện dự áɴ, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, nhất là thực hiện công khai quy hoạch, tổ chức đối thoại, tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng; thành lập các tổ tuyên truyền thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có đất thu hồi tại dự áɴ… Đến nay, có 142/277 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, với ᴅɪệɴ tích 6,73 ha, còn 135 hộ chưa nhận tiền về đất và chưa bàn giao mặt bằng.Bên cạnh đó, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo BQL Dự áɴ đầu tư và xây dựng thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chi trả tiền bồi thường cho các hộ nhiều lần. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương áɴ được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho nhà nước thực hiện dự áɴ.

Các ngày 25/8/2021, 20/6/2022 UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định 2370/QĐ-UBND và Quyết định 1557/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 109 hộ dân tại dự áɴ. Trong quá trình Ban thực hiện cưỡng chế tuyên truyền, vận động, giải thích chế độ, chính sách đã có 30 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, còn 79 hộ không nhận tiền bồi thường, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của nhà nước.Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, ngày 4/8/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND v/v phê duyệt Phương áɴ tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 25/8/2021; Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên (đợt 1).

Buổi cưỡng chế sáng ngày 9/8/2022 đã diễn ra an toàn, đúng luật. 1.802,4m2 đất do 6 hộ dân sử dụng trước đó đã được bàn giao cho đơn vị thi công dự áɴ.

Đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng dự ánTrao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Anh Dũng – Chủ tịch UBND phường Tích Sơn cho biết: Mặc dù dự áɴ thuộc địa bàn xã Định Trung nhưng hầu hết người dân sử dụng đất là công dân phường Tích Sơn. Theo kế hoạch, đợt cưỡng chế thu hồi đất lần này dự kiến được thực hiện đối với 10 hộ dân. Tuy nhiên, trước thời điểm cưỡng chế, phường Tích Sơn đã cùng UBND thành phố, UBND xã Định Trung tổ chức tuyên truyền vận động và đã có 4/10 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự áɴ.

“Trong thời gian tới, UBND phường Tích Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Định Trung tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà nước để dự áɴ được triển khai theo qui định” – ông Trần Anh Dũng cho biết thêm”.Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, ngày 4/8/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND v/v phê duyệt Phương áɴ tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 25/8/2021; Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án: Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên (đợt 1).

Buổi cưỡng chế sáng ngày 9/8/2022 đã diễn ra an toàn, đúng luật. 1.802,4m2 đất do 6 hộ dân sử dụng trước đó đã được bàn giao cho đơn vị thi công dự áɴ.

Đơn vị thi công tiến hành san lấp mặt bằng dự ánTrao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Anh Dũng – Chủ tịch UBND phường Tích Sơn cho biết: Mặc dù dự áɴ thuộc địa bàn xã Định Trung nhưng hầu hết người dân sử dụng đất là công dân phường Tích Sơn. Theo kế hoạch, đợt cưỡng chế thu hồi đất lần này dự kiến được thực hiện đối với 10 hộ dân. Tuy nhiên, trước thời điểm cưỡng chế, phường Tích Sơn đã cùng UBND thành phố, UBND xã Định Trung tổ chức tuyên truyền vận động và đã có 4/10 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất cho Nhà nước thực hiện dự áɴ.

“Trong thời gian tới, UBND phường Tích Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Định Trung tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà nước để dự áɴ được triển khai theo qui định” – ông Trần Anh Dũng cho biết thêm”.